logo strony

Historia

rzeźba lwów

1796

Budowa pałacu

W roku 1796 z inicjatywy rodziny Warkoczów powstał murowany pałac w stylu późnobarokowym (wysoki mansardowy dach) oraz klasycystycznym (elewacja frontowa z wysuniętym ryzalitem i trójkątnym naczółkiem).

Odziedziczenie
majątku

W roku 1829 po śmierci Antoniny Warkoczowej pałac odziedziczyła rodzina Chrząszczewskich
fotografia pałacu

1829

stara fotografia pałacu

1856 - 1922

Zmiana właściciela
oraz przebudowa

W roku 1856 pałac przeszedł na własność rodziny von Koschützkich (Kosickich), która poddała go niewielkiej przebudowie. Rodzina Kosickich władała Pałacem aż do roku 1922, w którym sprzedała to majątek i wyjechała do Niemiec.

XX wiek

Siedziba
związku strzeleckiego

W latach trzydziestych XX wieku w pałacu znalazł siedzibę Związek Strzelecki. W czasie II wojny światowej pałac przeszedł w ręce rodu Donnersmarcków z Brynka, gdzie przechowywali swoje dokumenty.
stara fotografia pałacu

lata 30

stara fotografia pałacu

lata 40 - 60

Mieszkania komunalne

Po roku 1945 w pałacu znajdowały się mieszkania komunalne. Długotrwała eksploatacja doprowadziła budynek do całkowitej dewastacji.

Odbudowa pałacu

W latach 1974 – 1980 Zakłady Mechaniczne „Zamet” ze Strzybnicy przy współudziale Pracowni Konserwacji Zabytków z Krakowa odbudowały pałac zgodnie z pierwowzorem.
stara fotografia pałacu

1974 - 1980

stara fotografia pałacu

1983

Utworzenie
Domu Pracy Twórczej

W 1983 roku władze miasta przekazały odrestaurowany pałac Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, w którym utworzono Dom Pracy Twórczej. Organizowano wówczas cotygodniowe koncerty pod nazwą: „Niedzielne Popołudnia”, finansowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, podczas których występowali nie tylko znani artyści, ale promowano także młodych wykonawców.

Powołanie
Regionalnego Centrum Kultury – Pałac w Rybnej

Zmiana sytuacji politycznej w Polsce oraz sposobów finansowania przez państwo instytucji kulturalnych zmusiły SPAM do rezygnacji z użytkowania obiektu. Obowiązek ten przejęły władze miasta, powołując w 1991 roku Regionalne Centrum Kultury – Pałac w Rybnej, które obok działalności artystycznej prowadziło również działalność komercyjną w formie usług hotelarskich i gastronomicznych. Kontynuowano cykl „Niedzielne Popołudnia”, a koszty koncertów i festiwali pokrywano z wypracowanych środków własnych, sponsoringu firm i instytucji.
dekoracja

1991

XXI wiek

widok pałacu z zewnątrz

2011

Rewitalizacja
Pałacu w Rybnej

W 2011 roku po zakończeniu projektu „Rewitalizacja Pałacu w Rybnej wraz z otoczeniem na cele kulturalne”, w czasie którego odrestaurowano elewację oraz zabytkowe wnętrza, powołano instytucję kultury Pałac w Rybnej.

Newsletter

Bądź na bieżąco

Skip to content